คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University

สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนณัฏฐ์ โชคปรีดาพาณิช Tour Guide & Tour Leader (Outbound Tour Specialist) จากบริษัท ชัยทัวร์ จำกัด
ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา TB333 Tour Planning and Design นักศึกษาชั้นปี 3 พร้อมรับฟังและให้ข้อเสนอการวางแผนการจัดนำเที่ยวเส้นทางภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก ช่วงเดือนพฤศจิกายนแก่นักศึกษา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 2 อาคารสุวรรวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 11/8/2563 14:15:05     ที่มา : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 279

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
31.05.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำโดย อาจารย์ ดร. เชษฐ์ ใจเพชร รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้#tourismdevelopment
31 พฤษภาคม 2567     |      33