คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกวาระหนึ่ง
.
#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #MJU
#TDS #TDSMJU #คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวแม่โจ้ #พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้
#tourismdevelopment

ปรับปรุงข้อมูล : 9/6/2567 11:07:15     ที่มา : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 25

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
31.05.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำโดย อาจารย์ ดร. เชษฐ์ ใจเพชร รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้#tourismdevelopment
31 พฤษภาคม 2567     |      33